barn/ungdom/hele familie

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi

«SØK lekeakademi» det er et prosjekt i regi av Sentral- og Østeuropeisk kulturforening (SØK) for barna og deres familier som bor i Moss. Prosjektleder er Jurgina Henriksen, som også er styreleder i SØK. Daglig leder i SØK er kunstner Edith Stylo.

SØK skal øke forståelsen for hverandres kultur og historie, samt bidra til bedre integrering. Vi heier på kulturen som bygger broer mellom Norge og østeuropeiske innvandrere og flyktninger.

SØK arrangerer musikkonserter, utstillinger, feiringer av sentral- og østeuropeiske nasjonaldager; norskundervisning med samfunnsfag; markeder med østeuropeisk mat og tradisjonelt håndverk; språkkurs i polsk, litauisk eller lignende, deltar også på forskjellige festivaler.

SØK har spesialisert seg på sentral- og østeuropeisk integrering, inkludert Ukraina.

Vi har primært kunst og kultur, men også barneaktiviteter og familie som fokusområder.

SØK har ved flere anledninger ledet både informasjonstiltak, KoronaINFO, norsk arbeidsliv, ERAS festivalen i Oslo, Sant Hansaften festivalen i Oslo og ulike prosjekter i Moss.

I Moss har SØK også den litauiske skolen «VARPAS» («bjelle» på norsk) for barn på søndager. Det er rundt 20 litauiske barn som går på skole hvert år.

SØK i Moss arrangerer også slike feiringer som Mardi Gras, nasjonaldager, julefeiring til barn og mye mer.

SØK facebook side https://www.facebook.com/www.polonia.no

Hva gjør vi

Sentral- og østeuropeisk kulturforening (SØK) prosjekt «SØK lekeakademi» er for barna og deres familier som bor i Moss. Prosjektet har fått tilskudd fra Moss kommune og Sparebankstiftelsen DNB.

Vi danner en alternativ historisk lekeplass hvor barna og ungdom fra Moss bli invitert for å leke, spille og bli kjent med landets tradisjoner. De som ikke kan norsk godt nok, skal ha tolk og/eller person som snakker deres språk.

Målgruppen er østeuropeiske innvandrer- og flyktningbarn og deres familier i Moss, men alle barna fra Moss inviteres til å være med. Integrering skjer når alle barn, uavhengig av nasjonalitet, leker sammen.

Prosjektaktiviteter foregår på ulike steder i Moss og er helt gratis.

 

Arrangementskalender 2023

Våren

Sommeren

Høsten

Vinteren

Vi samler gamle leker og spill (minst 50 år gamle).

Vi snakker norsk, engelsk, litauisk, ukrainsk, russisk og polsk.